دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

عنوان تاریخ
:. تمدید مهلت ارسال مقاله 1400/08/01
:. آخرین مهلت تمدید ارسال مقالات 1400/08/08
:. اعلام نتایج مقالات 1400/09/05
:. مهلت ارسال نسخه نهایی و ویدئویی ارائه 1400/09/09
وضعیت : پایان یافته

یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

عنوان تاریخ
:. تاریخ شروع ارسال مقاله 1399/06/01
:. مهلت ارسال درخواست کارگاه آموزشی 1399/07/15
:. مهلت ارسال مقالات 1399/08/15
:. اعلام نتایج داوری 1399/09/15
:. مهلت ارسال نسخه نهایی و ویدئوی ارائه 1399/09/22
وضعیت : پایان یافته